Sieuthithucpham24 có trách nhiệm đổi hàng cho khách hàng tại cho các mặt hàng thuộc danh mục hàng hoá Sữa & Chế phẩm với các điều kiện sau:

1. Có hoá đơn, giấy giao hàng của Sieuthithucpham24

2. Hàng bị lỗi do quá trình sản xuất của nhà sản xuất.

3. Còn nguyên đóng gói và bao bì

4. Hàng cận Date

Sieuthithucpham24 Có trách nhiệm đổi hàng cùng loại cho khách hàng và Sieuthithucpham24 không có trách nhiệm hoàn tiền cho khách hàng sau khi đã xác nhận giao dịch