Cám ơn quý khách đã truy cập vào website Sieuthithucpham24.com. Chúng tôi tôn trọng và cam kết sẽ bảo mật những thông tin mang tính riêng tư của bạn. Xin vui lòng đọc bản Chính sách bảo mật dưới đây để hiểu hơn những cam kết mà chúng tôi thực hiện nhằm tôn trọng và bảo vệ quyền lợi của người truy cập.

1.Mục đích và phạm vi thu thập thông tin

Khi khách hàng gửi đơn hàng cho Chúng tôi, chúng tôi cần thu thập một số thông tin cơ bản của khách hàng. Trên cơ sở thông tin của khách hàng, chúng tôi tiến hành xác nhận đơn hàng một cách chính xác.

Các thông tin Khách hàng bắt buộc phải cung cấp cho Chúng tôi là:

– Họ tên (*)

– Địa chỉ

– Tel: (*) (Điện thoại)

2.Phạm vi sử dụng thông tin

Chúng tôi cam kết rằng tất cả các thông tin mà Chúng tôi thu thập được của khách hàng từ hệ thống Sieuthithucpham24.com chỉ dùng vào mục đích xác nhận đơn hàng và thực hiện đơn hàng của Quý khách hàng.

Ngoài ra chúng tôi có thể gửi thông báo đến cho quý khách hàng các thương trình khuyến mãi, sản phẩm mới.

Chúng tôi có thể chuyển thông tin của quý khách cho các đại lý và nhà thầu phụ trong khuôn khổ quy định của Chính sách bảo mật. Ví dụ: chúng tôi sẽ nhờ bên thứ ba giao hàng, nhận tiền thanh toán, phân tích dữ liệu, tiếp thị và hỗ trợ dịch vụ khách hàng. Chúng tôi có thể trao đổi thông tin với bên thứ ba với mục đích chống gian lận và giảm rủi ro tín dụng. Chúng tôi có thể chuyển cơ sở dữ liệu gồm thông tin cá nhân của bạn nếu chúng tôi bán cả công ty hoặc chỉ một phần.

Trong khuôn khổ Chính sách bảo mật, chúng tôi không bán hay tiết lộ dữ liệu cá nhân của bạn cho bên thứ ba mà không được đồng ý trước trừ khi điều này là cần thiết cho các điều khoản trong Chính sách bảo mật hoặc chúng tôi được yêu cầu phải làm như vậy theo quy định của Pháp luật.